CMMI röviden

Kategória: CMMI — SQI Kft.

A modell módosításával összhangban módosították az auditálásra és oktatásra vonatkozó követelményeket is.
A CMMI® v1.2 modell alapja a CMMI® Keret (CMMI® Framework), mely tartalmazza a modell leírását, a modell auditálásának leírását, valamint a modell oktatásával kapcsolatos anyagokat.
A CMMI® modellnek több része van. Egyik a minden nézetben közös un. „Shared CMMI® material” (Megosztott CMMI® anyag), amely a modell szerkezetének leírását, elemeit, valamint az általánosan használható folyamatokat írja le.
A megosztott (minden esetben érvényes) anyagokon kívül vannak un. „CMMI® Constellations”, „CMMI® konstellációk”.
A konstellációk tulajdonképpen valamilyen szakterülethez kapcsolódó sajátos folyamatokat írnak le. A következő ilyen szakterületeket azonosították: fejlesztés, beszerzés, szolgáltatás. Az alapelv az, hogy a CMMI® modell „megosztott” anyagait minden esetben használni kell, míg a különböző konstellációkra vonatkozó részeket az egyes szakterületek alkalmazóinak kell használniuk.
Jelenleg csak a fejlesztésre vonatkozó rész került leírásra, mely a hardver- és szoftverfejlesztést egyaránt lefedi. 2007-2008-ban várható a beszerzés és szolgáltatás sajátosságait leíró részek elkészülése.
a CMMI® modell legnagyobb előnye ugyanis, hogy mindkét megközelítésben ugyanazon elemeket tartalmazza, a különbség maximum az elemek csoportosításában van, Mindkét megközelítésben a következő alapelemeket találjuk:

 • folyamatok (Process area, PA),
 • sajátos célok (Specific goals, SG),
 • sajátos gyakorlat (Specific practices, SP),
 • általános célok (Generic goals, GG),
 • általános gyakorlat (Generic practices, GP).

Lépcsős megközelítésben a folyamatokat érettségi szintek (Maturity Levels. ML) szerint csoportosíthatjuk. Minden érettségi szinthez bizonyos számú, jól meghatározott folyamat tartozik.
Folytonos megközelítésben minden folyamatnak képességi szintjei (Capability Levels, CL) vannak. Ezen felül a folyamatok csoportokba sorolhatók, aszerint, hogy milyen célt szolgálnak a szervezetben.
A modell új verziójának szerkezete a következő:

A CMMI v1.2 struktúrája

1. ábra: A CMMI® V1.2 szerkezete

A CMMI® modell pontos meghatározást tartalmaz minden elem esetében. Az alábbiakban felsoroljuk a legfontosabb elemekhez kapcsolódó definíciókat:

 • Sajátos célok (specific goals - SG): leírják, hogy mit kötelező implementálni ahhoz, hogy kielégítsük az adott folyamat követelményeit.
 • Sajátos gyakorlatok (specific practices - SP): a sajátos célok eléréséhez szükséges munkák.
 • Általános célok (generic goals - GG): lépcsős megközelítésben minden folyamatcsoportnak csak egy általános célja van; ez megmutatja, hogy a folyamat mikor eredményes, ismételhető és tartós. Az általános céllal határozzuk meg, hogy egy folyamatcsoport mikor kielégített.
 • Általános gyakorlatok (generic practices - GP): Intézményesítést nyújtanak, mely biztosítja, hogy a folyamatcsoporthoz rendelt folyamatok eredményesek, ismételhetőek és tartósak.
 • Alábontott /részletes gyakorlatok (subpractices). A CMMI®-ben a gyakorlatokhoz minden esetben kapcsolódnak alábontott gyakorlatok. Ezek részletes leírások, melyek útmutatást nyújtanak a sajátos és általános gyakorlatok értelmezéséhez; alkalmazási ötleteket adnak, melyek hasznosak lehetnek a folyamatfejlesztésben.
 • Tipikus munkatermék-leírások (typical work products): a CMMI® modell tartalmaz még tipikus munkatermék-leírásokat, amelyek abban segítenek, hogy a CMMI®-t alkalmazók megértsék, mi szolgáltathat bizonyítékot arra nézve, hogy egy gyakorlatot ténylegesen végrehajtanak egy szervezetben.
 • Szakterülethez kapcsolódó „hatás-erősítők” (discipline amplifications): a modellben leírásra kerültek még un. „szakterülethez kapcsolódó hatás-erősítők” (discipline amplifications), amelyek a szoftverfejlesztés, rendszerfejlesztés vagy integrált munkavégzés esetében nyújtanak útmutatást a CMMI® követelmények értelmezésében.

Nincsenek megjegyzések »

Nincsenek még megjegyzések.

RSS hírcsatorna a bejegyzéshez kapcsolódó véleményekről. TrackBack URI

Mondd el a véleményedet!

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word